Политики за поверителност на „АСА КЪМПАНИ“ ЕООД

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ/ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА: 23.05.2018 г.

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

С настоящото известие Аса Къмпани ЕООД иска да уведоми всички свои клиенти и партньори за предприетите мерки за защита на личните данни по време на тяхното обработване.

В качеството си на администратор на лични данни, Аса Къмпани ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Аса Къмпани ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

В нашият уеб сайт ще откриете Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (GDPR). В нея сме описали подробно какви видове лични данни пазим, с каква цел, за какъв период, по какъв начин ги обработваме, както и пълна информация за Вашите права при събирането, съхранението и обработката на личните Ви данни.

Обща информация

Идентификация на администратора на лични данни и на длъжностното лице по защита на личните данни в Аса Къмпани ЕООД.

Аса Къмпани ЕООД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203639432, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, тел.: +359877880178; email: info@asacompany.eu.

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bgОснование за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Ние може да събираме, съхраняваме и използваме следните видове лична информация:

(1) Информация за вашия компютър и за посещенията ви при използването на този сайт (включително вашия IP адрес, географско местоположение, тип на браузъра и версията, операционна система, дължина на посещение, посетените страници);
(2) Информация, която ни предоставяте при регистрация в нашия сайт (включително имейл адрес);
(3) Информация, която предоставяте при попълването профила ви в нашия сайт (включително вашето име, адрес, телефон);
(4) Информация, свързана с всички покупки, които правите на нашите (продукти / услуги) или всякакви други сделки (включително вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес);
(5) Информация, съдържаща се в или свързана с всякаква комуникация, направена/изпратена чрез нашия уебсайт (включително съдържанието на комуникацията, мета данни свързани с комуникацията) ;
(6) Всяка друга лична информация, която сте избрали, да изпратите до нас;

Лични данни, събирани директно от физическите лица, когато лицата се абонират за получаването на бюлетин
 (1) Физическите лица предоставят адреса на електронната си поща когато желаят да се абонират за получаването на бюлетин. Когато лицето се абонира за получаване на бюлетини, съдържащи публикации и полезна информация за стоките или услугите предлагани от Администратора, промоционални оферти и други подобни, Администраторът събира и обработва следните лични данни, а именно: име и фамилия на физическото лице, адрес на електронна поща.Преди да разкриете пред нас личната информация на друго лице (трето лице), трябва да получите разрешение от това лице, както за разкриването така и за обработването на личните им данни в съответствие с тази политика.

Използване на личните Ви данни

Лична информация, предоставена ни от вас ще се използва за целите, определени в тази политика.

Ние може да използваме вашата лична информация за:

(1) Администрираме нашия сайт и бизнеса;
(2) Персонализиране на нашия сайт за вас;
(3) За да може да използвате услугите на нашия уебсайт;
(4) За да можем да ви предоставим услугите, закупени през нашия сайт;
(5) За изпращане на декларации, фактури и платежни напомняния към вас, и за събиране на плащания от вас;
(6) За изпращане на извън маркетингови търговски съобщения;
(7) За изпращане на имейл известия, които сте поискани или очаквали;
(8) За изпращане на маркетингови съобщения, свързани с нашата дейност (или бизнеса на внимателно подбрани трети лица), които смятаме, че може да представляват интерес за вас, по пощата чрез имейл или подобна технология (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не се нуждаете от маркетингова комуникация);

Срок за съхранение на личните данни

 1. Критериите, използвани за определяне на периода на съхранение на лични данни са предвидените в Регламента правни рамки. След изтичането на определения от Регламента срок, съответните данни се заличават по установени правила, ако вече не са необходими за изпълнението на договор или за възникване на договор между двете страни.

Изтриване и блокиране на лични данни

„Аса Къмпани“ ЕООД обработва и съхранява личните данни на потребителя само за периода, необходим за постигане на целта.

Разкриване на лична информация

Ние може да разкрием вашата лична информация на някой от нашите служители, застрахователи, професионални консултанти, агенти, доставчици, партньори и подизпълнители, доколкото е разумно и необходимо за целите, посочени в тази политика.

Ние може да разкрием вашата лична информация:

1. До такава степен, че сме длъжни да го направим по закон;
2.  Във връзка с всякакви текущи или бъдещи съдебни производства;

С изключение на предвиденото в тази политика, ние няма да предоставим лична информация на трети страни.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на обработване на личните Ви данни

1.  Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „Аса Къмпани“ ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да изразите вашето не желание чрез искане в свободен текст на имейл адрес: info@asacompany.eu.
2. „Аса Къмпани“ ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Право на достъп

 1. Вие имате право да изискате и получите от „Аса Къмпани“ ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
 2. Вие имате право да получите достъп до данните и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
 3. „Аса Къмпани“ ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране или попълване

 1. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас чрез отправяне на искане до „Аса Къмпани“ ЕООД. Право на изтриване

Вие имате правото да поискате от „Аса Къмпани“ ЕООД   изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „Аса Къмпани“ ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, в случай че са налице условията за това.

Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това;

БИСКВИТКИ

 1. Администраторът използва бисквитки на уеб сайта. Това са неголеми по размер файлове, които се съхраняват във вашия диск и които запазват определени настройки и данни за комуникация със системата ни през вашия браузър. Това ни помага да изграждаме уебсайта си по подходящ за вас начин и да ви предлагаме по-лесен начин за използването му, като например чрез съхраняването на определени ваши данни по начин, който премахва необходимостта от постоянното им въвеждане. От настройките на браузъра си можете да изберете ограничения за използването и изтриването на „бисквитките“. В раздела с помощни материали за браузъра можете да намерите информация относно това, какви настройки да изберете. Отказът ви от използване на „бисквитки“ може да ви попречи да използвате услугите ни, предлагани чрез интернет.

ВРЪЗКИ, ИНСТРУМЕНТИ И СЪДЪРЖАНИЕ ОТ ДРУГИ КОМПАНИИ

 1. Уеб сайтът съдържа бутони, инструменти или съдържание, които се свързват с услуги на други компании, като „Facebook“ бутон, „Instagram” бутон и други. Всички сайтове на такива компании, които могат да бъдат достъпни чрез този уеб сайт са независими и Администраторът не поема каквато и да е отговорност за възникнали вреди и загуби в резултат на използването на тези сайтове. Физическите лица използват тези сайтове на тяхна собствена отговорност и е препоръчително запознаването със съответната Политика за поверителност на съответната компания с цел получаване на повече информация.

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 1. Тази Политика за поверителност може да бъде актуализирана по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променената политика ще бъде публикувана на този уеб сайт с нова дата “Последна промяна” в горната част на тази Политика за поверителност и ще бъде в сила от датата на публикуване. Поради това е препоръчително периодично да проверявате тази Политика за поверителност, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени. Използването на уеб сайта след публикуването на актуализираната Политика за поверителност, ще се счита, че се съгласявате с извършените промени.

КОНТАКТИ

 1. В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящата Политика за поверителност, моля не се колебайте да се свържете с нас по електронна поща на следния имейл адрес: info@asacompany.eu